Deelnemers informatie

De deelnemende ploegen dienen uit 7 personen te bestaan. Per ploeg moet tenminste 1 dame en 1 heer meelopen. Heren lopen over het algemeen sneller dan de dames, een team met meerdere dames kan zo bonusminuten verdienen. Echter let op, het moet wel een gemengd team blijven, anders wordt de bonus teniet gedaan. Wij raden ongeoefende lopers en deelnemers onder de 14 jaar af om deel te nemen aan deze wedstrijd.  

Autoluw

Ook het ROIJ wil duurzamer worden. Daarom gaan we ook dit jaar weer ploegen uitnodigen en stimuleren om zonder volgauto’s mee te doen. D.w.z. dat de ploegleden die niet lopen, zich per fiets naar de wisselpunten begeven. Daarvoor zijn er fietsroutes gemaakt, die de looproutes zo veel mogelijk vermijden. Deze fietsroutes staan ook op de site . Je kunt ze vanaf papier gebruiken, maar handiger is om de gpx bestanden in je telefoon of navigatieapparatuur te importeren.

Parkeer de fiets van de loper dicht bij het wisselpunt en zorg dat deze goed herkenbaar is voor de volgende gebruiker. Spreek goed af welke fiets de aankomende loper mee moet meenemen en regel hoe hij aan fietssleutel, droge kleding, water e.d. komt. Dat kan (b.v.) door ploegleden die nog moeten lopen of al gelopen hebben.

Wij gaan er van uit dat je soms wisselpunten moet overslaan om een beetje relaxed aan de start van je etappe te kunnen beginnen.

Onder de ploegen die deze uitdaging aannemen, zullen een of meer extra-prijzen worden verloot.

Bonusminuten

Dames Bonusminuten
1 0
2 2
3 4
4 6
5 8
6 10
7 6 (10 bonus - 4 straf)
0 6 straf

Indien je geen gemengd team hebt samengesteld, dan wordt een straftijd volgens bovenstaande tabel berekend. Als team / ploegleider bepaal je zelf wie er op welke etappe wordt ingezet. Deze straf- of bonusminuten worden aan het einde van de wedstrijd verrekend met de totale tijd.

Prijzen

De prijzen zijn aangepast aan de sfeer van de loop. Er zijn drie prijzen te verdelen, de eerste prijs is voor de ploeg met de snelste tijd, na verrekening van de bonus/straf. Daarnaast is er nog een prijs voor de laatste ploeg. Voor ploegen die op een 7e, 17e, enz plaats eindigen is er traditiegetrouw een prijs in de vorm van een taart.

Starten in "Golven"

Ter info: In editie 2024 zal er niet in “golven” gestart worden.
De start is 's morgens om 10.00 uur vanaf de atletiekbaan in Gendringen. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er gestart in twee “golven”, zodat lopers van gelijk niveau zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt lopen. De langzamere golf start als eerste. Bijkomend voordeel is dat de onderlinge verschillen tussen de snelle ploegen en de wat minder snelle ploegen niet te groot wordt. Dit bevordert de gezelligheid op de wisselpunten. Uiteraard wordt uiteindelijk alle netto looptijd geregistreerd. Door middel van het aangeven van de gemiddelde 5 km-tijd van alle lopers uit de groep kan de organisatie de ploegen indelen. Bij twijfel neemt de organisatie contact met de ploegen op.

Routes

De looproutes zijn in het programmaboekje beschreven alsook op deze site (Overzicht routes), daarnaast is de route ook uitgezet met pijlen. Op diverse punten is ook een verkeersregelaar aanwezig. De loper en fietser houden zoveel mogelijk rechts. Probeer, en dat geldt vooral voor de fietsers, elkaar niet te hinderen bij het passeren.

Uitvallers

Als onverhoopt een loper om welke reden dan ook zijn/haar etappe niet kan uitlopen, dan dient het hesje bij het volgende wisselpunt gebracht te worden; laat echter de loper nooit alleen! Zorg in elk geval dat de juryleden aan het volgende wisselpunt weten dat de loper is uitgevallen, bijvoorbeeld door een andere fietser, aan wie je ook het hesje kunt meegeven. De karavaan wordt, waar mogelijk, gevolgd door een bezemfiets.

Wisselpunten

In de loop zitten 4 "echte" wisselpunten. Dit zijn de plaatsen waar een loper (en eventueel de fietser) afgelost wordt. Bij het naderen van een wisselpunt gaan de loper en soms ook de fietser de fuik binnen. De loper trekt pas in de fuik zijn hesje uit en geeft dit aan de ploeggenoot die klaar staat om de volgende etappe te gaan lopen. De vertrekkende loper trekt het hesje aan en gaat direct op weg.

Na 3 etappes is er een herstart, die bij Koffieboerderij Groot Nibbelink in Sinderen is. Hier kunnen de lopers / fietsers elkaar ontmoeten en tijdens een kopje koffie de tactieken bespreken.

EHBO

Ieder serieus ongeval dient bij de wedstrijdleiding ( geluidswagen) of bij een jurylid te worden gemeld; alle ploegleiders en de organisatie zitten tijdens de wedstrijd in één appgroep die daartoe benut kan worden. EHBO medewerkers zijn herkenbaar aan gele jassen.


Daarnaast is ons advies: Laat elke fietser een EHBO-setje bij zich hebben.

Om veiligheidsredenen is er een autoroute uitgezet, die parallel loopt met de lopersroute. Op de lopersroute zijn geen auto’s toegestaan!

Ploegleider

Een belangrijke taak voor de ploegleider: het opstellen van een schema voor zijn lopers (je mag zelf bepalen wie er op welke etappe wordt ingezet), fietsers en auto's, zodat ze geen tijdverlies maken en op tijd aanwezig zijn bij het startpunt van iedere loper. Houd je bij het parkeren aan de aanwijzingen van de parkeerwachters en/of borden. Tip: Wij denken dat het verstandig is in het algemeen uit te gaan van om en om rijden, dus een auto die een wisselpunt aandoet, het volgende wisselpunt te laten overslaan. 

Openbare weg

Naast alle bovengenoemde spelregels is het van belang om te beseffen dat de wedstrijd plaatsvindt op de openbare weg. Dit betekent dat je je dient te houden aan de verkeersregels en rekening dient te houden met mede weggebruikers. Dit betekent ook dat wij dicht langs privé terrein en soms zelfs op of over privéterrein lopen en fietsen. Laten we met ons allen zorgen dat er geen ongelukken gebeuren en we geen eigendommen beschadigen.